Final acord de licență utilizator

Delaware

Acest acord de licență pentru utilizatorul final ("EULA") este un acord legal între dvs. ("Titularul de licență") și JetCrypto, LLC ("Licensor"), autorul Trovemat Software, inclusiv toate fișierele HTML, fișierele de fișiere, fișierele de animație, fișierele de date, tehnologia, instrumentele de dezvoltare, scripturile și programele, atât în ​​codul obiect cât și în codul sursă ("Software"), livrările furnizate în conformitate cu prezenta EULA, Documentația "online" sau electronică.

Prin instalarea, copierea sau utilizarea în alt mod a Software-ului, licențiatul este de acord să respecte termenii și condițiile stabilite în acest Acord EULA. În cazul în care Titularul licenței nu este de acord cu termenii și condițiile stabilite în prezenta EULA, atunci licențiatul nu poate descărca, instala sau utiliza Software-ul.

1. Acordarea licenței

A) Domeniul de aplicare al Licenței. Sub incidența termenilor prezentului EULA, Licențiatul acordă Titularului de licență o licență neexclusivă de a deține și de a folosi o copie a Software-ului. Software-ul este distribuit de:

  • download digital
  • preinstalat pe ATM-uri Trovemat Bitcoin (ATM-uri Crypto)

B) Instalarea și utilizarea. Titularul de licență poate să instaleze și să utilizeze un număr nelimitat de copii ale Software-ului exclusiv pentru utilizarea în scopuri comerciale a Licenței.

2. Descrierea drepturilor și limitărilor

A) Limitări. Titularul de licență și terții nu pot inversa ingineria, decompilarea sau dezasamblarea Software-ului, cu excepția și numai în măsura în care această activitate este permisă în mod expres de legislația aplicabilă, fără a aduce atingere limitării.

B) Separarea componentelor. Software-ul este licențiat ca un singur produs. Componentele sale nu pot fi separate pentru utilizarea pe mai multe calculatoare.

3. Titlu la Software. Furnizorul de licență reprezintă și garantează că are dreptul legal de a încheia și de a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu această EULA și că utilizarea de către Licențiat a Software-ului, în conformitate cu termenii prezentului EULA, nu va aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale oricărui terțe părți.

4. Proprietate intelectuală. Toate drepturile și drepturile tangibile și necorporale, titlul, interesul, drepturile de autor și drepturile morale în și la Software, inclusiv, dar fără a se limita la toate imaginile, fotografiile, animațiile, video, audio, muzică, text, date, cod de computer, algoritmi și informații sunt deținute de Licențiat. Software-ul este protejat de toate legile și tratatele internaționale aplicabile.

5. Software Royalty. Fără a aduce atingere oricăror altor dispoziții din prezentul acord și ca o excepție de la orice garanții, declarații sau declarații date de licențiator sau de către licențiat în sens contrar, titularul licenței recunoaște și confirmă acceptarea dreptului pentru licențiator, primirea și continuarea să primească o redevență 1% pentru toate tranzacțiile care au valoare monetară exprimabilă prin intermediul Software-ului, inclusiv "Trovemat" sau orice software derivat din acesta, de către Titularul Licenței sau oricine utilizează Software-ul atribuit Licenței. să fie obligatorie pentru toate afiliații licențiatului și orice proprietar sau cesionar sau cesionar al Software-ului ca și cum aceasta ar fi o obligație pentru aceștia.

6. A sustine. Furnizorul de licență va furniza asistență la distanță, disponibilă în timpul programului normal de lucru pentru o perioadă de timp de 1 ani.

7. Durată. Acest EULA este perpetuu sau până la:

A) Încetează automat sau suspendat în cazul în care Titularul de licență nu respectă niciunul dintre termenii și condițiile stabilite în prezenta EULA; sau

B) Terminat sau suspendat de către Furnizorul de licență, cu sau fără motiv.

În cazul în care acest Acord EULA este reziliat, trebuie să încetați să utilizați Software-ul și să distrugeți toate copiile Software-ului.

8. Competența. Prezenta EULA este considerată a fi făcută și va fi interpretată în conformitate cu legislația statului Delaware, fără a ține cont de prevederile referitoare la conflictele de legi. Orice acțiune în justiție sau procedură legată de această EULA va fi adusă exclusiv în instanțele din statul Delaware din Statele Unite ale Americii și fiecare parte își va da acordul asupra jurisdicției sale. Partea dominantă în orice acțiune de punere în aplicare a acestei clauze EULA are dreptul de a recupera costurile și cheltuielile, inclusiv, fără limitare, onorariile avocaților. Această EULA se face în jurisdicția exclusivă a Statelor Unite, iar jurisdicția acesteia înlocuiește orice altă jurisdicție a fiecărei părți.

9. Netransferabil. Această licență EULA nu poate fi atribuită sau transferabilă de către licențiat, iar orice încercare de a face acest lucru ar fi nulă.

10. Independenta. Nici o lipsă de exercitare și nici o întârziere în exercitarea de către vreuna dintre părți a vreunui privilegiu, a oricărei puteri sau a oricăror drepturi de acest fel va acționa ca renunțare la aceasta și niciun exercițiu unic sau parțial al vreunui drept sau putere în acest caz nu va împiedica exercitarea în continuare a oricărui alt drept de mai jos. Dacă o dispoziție a acestei clauze de licență este considerată de către orice instanță competentă ca fiind inaplicabilă sau invalidă, această prevedere va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară, astfel încât această EULA să rămână în vigoare și să fie executorie.

11. DECLARAȚIE DE GARANȚIE. LICENȚEI ȘI AUTORUL SOFTWARE-ULUI, DECRESEAZĂ EXPRES ORICE GARANȚIE PENTRU SOFTWARE. SOFTWARE-UL ȘI ORICE DOCUMENTARE LEGALĂ ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE. LICENȚA ACCEPTĂ ORICE RISC PENTRU UTILIZAREA SAU PERFORMANȚA SOFTWARE-ULUI.

12. LIMITAREA RĂSPUNDERII. LICENȚIERUL NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU LICENȚIU SAU ORICE ALTĂ PERSOANĂ SAU ORGANISMĂ CARE PIERDE PRIN LICENȚIU ORICE PIERDERE A PROFITURILOR, VENITURILOR, SALVĂRILOR SAU A ORICE ALT DAUNE CAUZARE, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, PUNITIVĂ, DIRECTIVĂ SAU INDIRECTĂ, FĂRĂ A FI CONTRACT, CONTRACT, GARANȚIE , SAU ALTFEL. ACESTE LIMITĂRI SE APLICĂ PRIVIND SCOPUL ESENȚIAL AL ​​UNEI REMEDIERE LIMITATĂ. ÎN NICI UN CIRCUMSTANȚĂ RĂSPUNDEREA AGREGATĂ A LICENȚEI LA LICENȚIU SAU LA ORICE ALTĂ PERSOANĂ SAU ENTITATE CĂTRE O LICENȚĂ, EXTRAȚIE SUMA FINANCIARĂ PLATĂ ACTUARĂ DE LICENȚĂ LA LICENȚIATOR PENTRU SOFTWARE.

13. Întregul acord. Acest EULA constituie întregul acord între Licențiator și Titularul licenței și înlocuiește toate înțelegerile anterioare ale Licențiatorului și ale Licențiatului, inclusiv orice reprezentare, declarație, condiție sau garanție anterioară cu privire la obiectul acestui Acord EULA.

20181018 VERSIUNEA