Politica de garanție

TROVEMAT CRYPTO ATM GARANȚIE DE ECHIPAMENT STANDARD

JetCrypto, LLC, în continuare - Trovemat, garantează că:

 • nou Trovemat echipamentul fabricat nu va avea niciun defect de material sau de manoperă pentru o perioadă de un an (1);
 • renovate Trovemat echipamentul fabricat va fi lipsit de orice defect de material sau de manoperă pentru o perioadă de șase (6) luni.

Garanția începe de la data expedierii de la o unitate Trovemat. Garanția este extinsă la clienți și se aplică tuturor Trovemat echipamente fabricate achiziționate, instalate și utilizate în scopul pentru care au fost proiectate inițial astfel de echipamente. Garanțiile de mai sus se referă doar la defectele apărute în condiții normale de utilizare și nu includ disfuncționalități sau defecțiuni rezultate din folosirea necorespunzătoare, abuzul, neglijența, modificarea, probleme legate de alimentarea cu energie electrică, utilizarea neconformă cu instrucțiunile produsului, acte de natură sau instalarea necorespunzătoare sau reparațiile efectuate de oricine altcineva decât Trovemat sau un Trovemat furnizor autorizat de servicii terțe. Trovemat își rezervă dreptul de a înlocui piesele noi sau funcționale echivalente din punct de vedere funcțional.

GARANȚII ȘI PROCEDURI

 1. În perioada de garanție standard a echipamentului standard descris mai sus, remedierea exclusivă și exclusivă a clientului pentru orice încălcare a Garanției pentru echipamente standard va fi, la discreția și opțiunea exclusivă a Trovemat, repararea sau înlocuirea produsului defect. Componentele despre care clientul susține că sunt defecte trebuie să fie disponibile pentru Trovemat pentru inspecție și evaluare. Pentru a avea dreptul la garanții standard, clientul trebuie să notifice Trovemat în scris, în termen de treizeci (30) zile de la descoperirea unui defect suspect în orice produs, dar în orice caz înainte de expirarea perioadei de garanție standard a echipamentului standard. Notificarea către un dealer Trovemat, integrator de sisteme, reprezentant de vânzări sau altă terță parte nu este o notificare adresată Trovemat. În urma primirii oricărui astfel de anunț, Trovemat va determina dacă problema raportată este acoperită de această garanție standard a echipamentului. Dacă Trovemat stabilește că problema este acoperită, Trovemat va autoriza reparația sau înlocuirea produsului defect, așa cum a considerat-o potrivit Trovemat la discreția sa.
 2. Înainte de a trimite orice produs către Trovemat, clientul trebuie să obțină o autorizație scrisă de returnare de la Trovemat și să furnizeze orice dovadă a eligibilității la garanție solicitată de Trovemat. Orice produs primit de Trovemat fără autorizație de returnare poate fi returnat clientului, la opțiunea Trovemat. Dacă este necesară o parte de înlocuire a garanției, clientul trebuie să dea o comandă de achiziție către Trovemat înainte de expedierea înlocuitorului, pentru a garanta returnarea unității respinse. Comanda de cumpărare este valabilă până când se primește o parte suspectă și garanția este confirmată prin evaluare. După obținerea autorizației de returnare, clientul este responsabil pentru ambalarea și expedierea produsului / componentei la care se referă cererea de garanție a acestuia la o unitate de service desemnată de Trovemat în termen de treizeci (30) zile de la primirea autorizației de returnare. La primirea echipamentului de înlocuire (sau a unei părți a acestuia), clientul are la dispoziție treizeci (30) zile pentru a licita echipamentul defect (sau o parte a acestuia) la transportatorul de retur pentru a fi trimis la centrul de deservire desemnat de Trovemat. În cazul în care clientul nu returnează în timp util echipamentul defect (sau o parte a acestuia), Trovemat facturează clientul pentru prețul de listă a unui astfel de echipament (sau a unei părți din acesta), plus taxele vamale și / sau vamale aplicabile. O astfel de nereușită a echipamentului (sau a unei părți a acestuia) poate, la discreția Trovemat, să justifice rezilierea garanției și / sau suspendarea oricăror viitoare privilegii de schimb înainte de returnarea acestui echipament defect.
 3. Trovemat va pune la dispoziția clientului echipament nou (sau o parte din acesta) nou, recondiționat, recondiționat sau alternativ de calitate egală sau îmbunătățită, ca echipament de schimb (sau o parte a acestuia) pentru a înlocui echipamentul defect (sau o parte din acesta) eligibilă. Orice echipament alternativ (sau o parte din acesta) va îndeplini sau va depăși specificațiile echipamentului înlocuit (sau a unei părți a acestuia). Echipamentele recondiționate sau renovate pot purta pete cosmetice care nu afectează performanța. Cu excepția cazului în care se specifică altfel Trovemat echipamentele scrise, reparate sau înlocuite (sau părți ale acestora) sunt acoperite numai pentru restul perioadei de garanție standard a echipamentului standard. Toate echipamentele defecte (sau părți ale acestora) înlocuite cu Trovemat să devină proprietatea lui Trovemat. Trovemat nu are nici o obligație de a (i) deservi, schimba sau înlocui altfel orice echipament (sau o parte din acesta) care a fost deteriorat, modificat, abuzat, utilizat necorespunzător sau suprautilizat conform Trovemat sau a fost utilizat cu non- Trovemat consumabile sau produse care au provocat daune sau defecțiuni; (ii) vopsirea, refinisarea, renovarea, restaurarea sau schimbul oricărui echipament (sau a unei părți a acestuia) cu pete cosmetice; (iii) să deservească, să schimbe sau să înlocuiască orice alt echipament (sau o parte din acesta) dacă aceleași ar împiedica sau ar fi redundante cu întreținerea normală sau planificată a unui astfel de echipament (sau a unei părți a acestuia); (iv) serviciul, schimbul sau înlocuirea în alt mod a oricărui echipament (sau a unei părți a acestuia) care se află în termen de șaizeci (60) zile de la sfârșitul duratei sale de producție; sau (v) furnizați orice suport sau serviciu de aplicație pentru aplicații de la 3rd care implică hardware de aplicație sau înlocuiți orice accesorii. Dacă Trovemat alegerea de a efectua astfel de servicii la cererea clientului, atunci aceste servicii vor fi considerate un apel de serviciu și toate forța de muncă, părțile și materialele utilizate pentru apelul de serviciu vor fi percepute la Trovemat apoi - ratele predominante.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI DE ECHIPAMENT

TROVEMAT nu garantează și nu garantează și nu este responsabil pentru:

 1. Defecte, eșecuri, daune sau limitări de performanță cauzate în totalitate sau parțial de căderile de tensiune (A), supratensiunile, incendii, inundații, zăpadă, gheață, fulgere, căldură excesivă sau frig, medii extrem de corozive, accidente, acțiuni ale unor terțe părți, sau alte evenimente în afara controlului Trovemat sau (B) abuzul clientului, manipularea necorespunzătoare, utilizarea incorectă, neglijența, depozitarea necorespunzătoare, întreținerea sau operarea sau încercările neautorizate de a repara sau modifica echipamentul în orice mod. Clientul trebuie să furnizeze personal tehnic calificat pentru întreținerea și repararea echipamentului.
 2. Modificările și / sau modificările oricărei părți a produsului Trovemat, fără autorizația scrisă Trovemat necondiționată VOIDS Garanția Standard Trovemat. Echipamente construite conform specificațiilor clientului, care mai târziu se constată că nu corespund nevoilor sau așteptărilor clienților
 3. Performanța echipamentului când este utilizat în combinație cu echipamentele care nu au fost achiziționate, specificate sau aprobate de Trovemat.
 4. Baterii și alte bunuri consumabile.
 5. Articole de purtare, cum ar fi unelte, cabluri, hamuri, contacte etc.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE ALE GARANȚIEI

Garanția Trovemat se aplică cumpărătorului original și nu este transferabil.

I. Echipament OEM

OEM sau terțe părți echipamente care este încorporată în echipamente TROVEMAT este inclusă în vigoare garanție TROVEMAT Echipament standard excepția cazului în care echipamentul OEM terță parte sau desfășoară propria garanție limitată, caz în care garanția OEM sau terță parte se va aplica astfel de echipamente încorporat în echipamentul TROVEMAT. De exemplu, și nu limitare, PC-urile, LCD-urile, PLC-urile, motoarele și drive-urile sunt produse OEM care au o garanție limitată de producător 1 ani.

II. Articole vândute ca revânzare

Produsele vândute ca revânzare sunt produse care nu sunt fabricate de TROVEMAT, dar pot fi utilizate împreună cu sau independent de echipamentele fabricate de TROVEMAT (cum ar fi computerele, imprimantele și adaptoarele de rețea) și vor fi acoperite numai de condițiile de garanție specifice ale furnizorului sau producătorul original al acestor articole.

III. Echipament folosit

DACĂ ECHIPAMENTUL SPECIFICAT ÎNTR-O ORDINĂ ESTE DESCRIUAT UTILIZAT, FĂRĂ A FI CONVENȚI ÎN ALTĂ PARTE ÎN SCRIEREA DE CĂTRE PĂRȚI, ESTE VÂNZAT "CA ATARE" ȘI NICI O GARANȚIE.

  GARANȚIE DE SERVICII

  Trovemat garantează că serviciile vor fi efectuate în mod profesionist ("Garanția pentru servicii"). Notificarea unei încălcări a Garanției pentru Servicii trebuie să: (i) să precizeze în detaliu detaliile naturii creanței și (ii) să fie primită în termen de nouăzeci (90) de zile de la ultima zi de prestare a serviciilor. După notificarea încălcării garanției de servicii și a determinării de către Trovemat a valabilității unei astfel de încălcări a Garanției pentru Servicii, Trovemat va re-executa serviciile aplicabile în contul Trovemat. Dacă, după o posibilitate rezonabilă, Trovemat nu este în măsură să reevalueze aceste servicii la satisfacția rezonabilă a clientului, clientul poate, ca remediu exclusiv, să obțină o rambursare a taxelor plătite Trovemat în baza ordinului aplicabil pentru astfel de servicii.

  DECLINAREA DE GARANȚIE

  CU EXCEPȚIA EXPRES ÎN ACEST STANDARD DECLARAȚIE POLITICĂ GARANȚIE, TROVEMAT DECLINĂ ÎN MOD EXPLICIT TOATE, CONDITII SI GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, inclusiv prin exemplu și nu de limitare, GARANȚIILE DE TITLU, COMERCIALIZARE, LA ÎNCĂLCĂRI ȘI POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII, NICIODATĂ NICIODATĂ ÎN ACEST CAZ, NICIUN FĂRĂ A FI TRĂSAȚI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU ORICARE DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, PUNITIVE SAU CONSECVENTE, INCLUZÂND PIERDEREA PROFITURILOR, FĂRĂ A FI CONTRACTUALE, ÎNCĂLCĂTOARE, GARANȚIE SAU ALTFEL, ADEVĂRAT PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. Limitele prevazute aici se vor aplica CHIAR DACĂ REMEDIERILE DE EROARE CORECTAREA, reparare sau înlocuire, Reefectuarea SERVICII ȘI PLĂȚILOR FAIL RAMBURSARE COMPLETA SCOPUL LOR ESENȚIAL. Indiferent de situatia respectiva, limita raspunderii TROVEMAT (indiferent daca este in contract, inselatorie, neglijenta, responsabilitate, statut sau altceva) catre client sau la orice terta parte in legatura cu echipamentele TROVEMAT sau cu licentele SOFTWARE VANZATE CLIENTULUI SI GARANTATE , PERFORMANTA SAU LIPSA TROVEMAT“, SAU ÎN ORICE FEL LEGATE DE ACEST STANDARD DECLARAȚIE POLITICĂ GARANȚIE, PENTRU ORICE PRETENȚII NU VOR ÎN agregatul dEPĂŞI sumele reale primite de TROVEMAT PENTRU PRODUSUL SPECIFICE CU PRIVIRE LA CARE SE FACE REVENDICAREA. DREPTUL LEGISLATIV ȘI JURISDICȚIA.